Các danh mục cua học

Người quản trị Moodle của bạn có thể đặt một vài các danh mục cua học.

Ví dụ, "Khoa học", "Nhân văn", "Sức khoẻ cộng đồng" ...

Hãy chọn danh mục phù hợp với cua học bạn muốn tham gia. Sự lựa chọn này sẽ ảnh hưởng nơi cua học của bạn is được hiển thị trong danh sách cua học được liệt kê và có thể giúp học viên tìm kiếm cua học của bạn dễ hơn.

Mục lục của tất cả các tài liệu trợ giúp

Trợ giúp