Các tin của cua học

Một diễn đàn đặc biệt có tên gọi là "Tin tức" được xuất hiện trong các định dạng cua học "tuần" và "chủ đề". Đây là một nơi tốt để gửi các thông báo cho tất cả các học viên xem. (Mặc định, tất cả các học viên đăng kí tới diễn đàn này, và sẽ nhận được các thông báo qua email.)

Thiết lập này xác định bao nhiêu tin gần đây xuất hiện trên trang chính của cua học, trong hộp thông báo ở phía bên tay phải.

Nếu bạn đặt nó là "0 tin" thì các hộp chứa tin sẽ không xuất hiện.

Mục lục của tất cả các tài liệu trợ giúp

Trợ giúp