Các hoạt động gần đây

Moodle có thể hiển thị "hoạt động gần đây" trên trang chủ của cua học.

Nó hiển thị mọi thứ mà vừa xảy ra trong cua học từ lần cuối the người xem đăng nhập vào cua học, bao gồm các bài gửi mới, các người dùng mới được đưa lên...

Khuyến cáo là bạn cung cấp tính năng này trong cua học của bạn, vì nó cung cấp cho người xem các thông tin cập nhật. Biết những người khác đang làm gì cũng giúp nâng cao không khí hợp tác trong lớp học.

Bạn có thể muốn vô hiệu đặc điểm này for extremely cho các cua học lớn được sử dụng nhiều, bởi vì nó có thể làm chậm việc hiển thị trang của cua học.

Mục lục của tất cả các tài liệu trợ giúp

Trợ giúp