Lời phê xen giữa các dòng

Với tùy chọn này, tài liệu nguyên gốc được sinh viên gửi lên, trong quá trình đánh giá cho điểm sẽ được sao chép vào vùng lời phê, điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên gửi lời phê ở giữa các dòng (thí dụ: dùng một màu khác chẳng hạn) hay dễ dàng hơn trong việc chỉnh sửa tài liệu gốc.

Mục lục của tất cả các tài liệu trợ giúp

Trợ giúp