Kiểm tra trình độ đầu vào:
Để kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào, bạn hãy click chọn bài kiểm tra "TOEIC TEST" dưới đây và làm theo hướng dẫn

Quay trở lại web site?
Vào lớp học bằng cách điền tên đăng nhập và mật khẩu vào hai ô dưới đây, sau đó nhấn nút đăng nhập.
(Cookies phải được cho phép trong trình duyệt của bạn)Help with Cookies phải được cho phép trong trình duyệt của bạn (new window)
Username:
Password:
 
Bạn quên tên đăng nhập hoặc mật khẩu ?
 
Smartweb: Đăng nhập vào site